Exposició del 5 al 25 de juliol del 2008 (Col·lectiva)