4art Concurs de Pintura Ràpida - Artistes al carrer - 14 d'agost

Organitçat per Sala d'Art Anna Barcons.
Amb una gran participació d'artistes al concurs, a les 19 hores es va fer l'entrega de premis per el Sr. Benet Jenè Alcalde de El Vendrell. El Jurat qualificador del concurs composat per: Mercedes Rodrigo, Josep Garriga y Huguet i Josep Arbós y Poch han acordat concedir els següents premis:


Primer: Francesc Farré
Segon: Ramón Pujulá
Tercer: Diego Reis
Quart: Manel Quinquilla
Accèssit: Montse Antón, Pere Falguera, Josep Millas i Robert Martí

Al concurs Juvenil han acordat:
Primer: Silvia Quinquilla
Segon: Mercé Torres
Tercer premi: Ariadna Muixi


més informació

Obres concursants Obres concursants
Obres concursants 1er, 2on, 3er i 4art premis
premiats amb accèssit 1er, 2on i 3er premis juvenils
entrega de premis entrega de premis