Retalls de premsa Temporada 2003

Premi les imatges per ampliar-les.


Diari de Tarragona
8 de Març

Revista Bonart
Abril

Revista Bonart
Juny
     

Revista Bonart
Juliol

Revista Bonart
Agost

La Vanguardia
19 d’Agost
     

Diari de Tarragona
13 d’Agost

Diari de Tarragona
15 d’Agost

El 3 de Vuit
14 d’Agost
     

El 3 de Vuit
22 d’Agost

Diari de Tarragona
24 d’Agost

Diari del Baix Penedés
29 d’Agost
     

Revista Bonart
Setembre