Retalls de premsa Temporada 2004

Premi les imatges per ampliar-les.


Revista Bonart
Abril

El 3 de Vuit
2 d’Abril

Diari Baix Penedes
2 d'Abril
     

Revista Bonart
Juny

Diari Baix Penedes
25 de Juny

El 3 de Vuit
25 de Juny
     

Revista Bonart
Juliol

Diari del Baix Penedés
9 de Juliol

L'opció
9 de Juliol
     

El 3 de Vuit
30 de Juliol

L'opció
6 d'Agost

Diari del Baix Penedés
6 d’Agost
     

Linea Vallés
6 d'Agost

Diari Baix Penedes
20 d’Agost

El 3 de Vuit
20 d'Agost
     

Revista Bonart
21 d'Agost

Revista Bonart
Setembre

Diari de Tarragona
11 de Setembre
     

L'opció
17 de Setembre

El 3 de Vuit
Desembre

Diari Baix Penedes
3 de Desembre
     

L'opció
10 de Desembre