Retalls de premsa Temporada 2005

Premi les imatges per ampliar-les.


Revista Bonart
Març

Diari Baix Penedes
18 de Març

El 3 de Vuit
18 de Març
     

L'Opció
18 de Març

Revista Bonart
Juny

El 3 de Vuit
17 de Juny
     

Diari Baix Penedes
8 de Juliol

El 3 de Vuit
8 de Juliol

L'Opció
8 de Juliol
     

Diari Baix Penedes
29 de Juliol

L'Opció
4 d'Agost

El 3 de Vuit
19 d'Agost
     

Diari Baix Penedes
19 d'Agost

El 3 de Vuit
28 d'Agost

Diari Baix Penedes
16 de Setembre
     

El 3 de Vuit
25 de Novembre

Tinet Digital
26 de Novembre

Revista Bonart
Desembre
     

Diari Baix Penedes
2 de Desembre

El 3 de Vuit
2 de Desembre

L'Opció
9 de Desembre